พื้นที่เปิดให้บริการขอความอนุเคราะห์ใช้ (สำหรับบุคคลภายนอก)

  • ห้องประชุม 701 (60 ที่นั่ง) 5,000.-บาท/วัน และ 3,000.- บาท/ครึ่งวัน
  • ห้องประชุม 702 (36 ที่นั่ง) 3,500.-บาท/วัน และ 2,500.- บาท/ครึ่งวัน
  • ห้องประชุม 703 (36 ที่นั่ง) 3,500.-บาท/วัน และ 2,500.- บาท/ครึ่งวัน
  • ห้องประชุม 704 (48 ที่นั่ง) 3,500.-บาท/วัน และ 2,500.- บาท/ครึ่งวัน
  • ห้องประชุม 706 (25 ที่นั่ง) 3,500.-บาท/วัน และ 2,500.- บาท/ครึ่งวัน

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นอาจมีการปรับเพิ่มลดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการใช้งาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-329-8000 ต่อ 2328, 3368 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน