พื้นที่เปิดให้บริการขอความอนุเคราะห์ใช้ (สำหรับบุคคลภายนอก)

  • ห้องประชุม (ขนาดเล็ก) พื้นที่ 1,467 ตร.ม. อัตราค่าบำรุง 18,750.-บาท/ชม.
  • ห้องประชุม (ขนาดกลาง) พื้นที่ 2,934 ตร.ม. อัตราค่าบำรุง 37,500.-บาท/ชม.
  • ห้องประชุม (ขนาดใหญ่) พื้นที่ 4,401 ตร.ม. อัตราค่าบำรุง 56,250.-บาท/ชม.
  • ลานจอดรถหน้าหอประชุม พื้นที่ 23,000 ตร.ม. จุรถได้โดยประมาณ 700 คัน อัตราค่าบำรุง 6,250.-บาท/ชม.
  • และพื้นที่อื่นๆ

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นอาจมีการปรับเพิ่มลดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการใช้งาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-329-8000 ต่อ 2328, 3368 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน