พื้นที่เปิดให้บริการขอความอนุเคราะห์ใช้ (สำหรับบุคคลภายนอก)

  • หอประชุมใหญ่สถาบัน (670 ที่นั่ง) อัตราค่าบำรุง ชั่วโมงแรก 6,000.- บาท ชั่วโมงต่อไป 4,200.- บาท

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นอาจมีการปรับเพิ่มลดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการใช้งาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-329-8000 ต่อ 2328, 3368 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน