Showing 1-10 of 15 results

ประกาศ ผลการคัดเลือก งานประมูลร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารคาว – หวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

October 26, 2020

ประกาศ ผลการคัดเลือก งานประมูลร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารคาว – หวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ๖ ร้านค้า ดังรายชื่อต่อไปนี้ 📌ร้านค้าที่ ๑ ร้านก๋วยเตี๋ยว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นายนพรัตน์ เทพวงศ์ 📌ร้านค้าที่ ๒ ร้านอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นางอุบลกาญจน์ จำเขียน 📌ร้านค้าที่ ๓ ร้านอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง (อิสลาม) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นางสาวจิ๋ม มณีวงค์ 📌ร้านค้าที่ ๔ ร้านขายอาหารจานเดียว เช่น …

ประกาศงดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท

August 22, 2020

ประกาศงดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท เวลา 8.30 นถึง 13.00 น ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เนื่องจากกิจกรรมครบรอบ 60 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทำการ Big Cleaning Day ให้กับสถานที่ออกกำลังกายของสถาบันทุกประเภท

August 20, 2020

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ประกาศงดให้บริการ เพื่อ Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ ให้กับ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้า อาคารยิมเนเซียม1,2 ลู่วิ่ง สระว่ายน้ำสมเด็จพระเทพ ฟิตเนส สนามแบดมินตัน สนามฟุตบอล เพื่อความปลอดภัยป้องกันไวรัสโควิด-19  สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการ

ประกาศ รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

July 1, 2020

ประกาศ รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ส่งใบสมัคร –> https://forms.gle/QH83khzxkt4nmXhp9 ใบสมัคร –>https://drive.google.com/file/d/1AjzjMnETYqNqPVypLzrgyrXEsEtTuEri/view?fbclid=IwAR0gTQijkYz7qT4tsjkWNkUjOIkP-501l-7jZjuTC2kuYThNpLFM0NLbewM หมายเหตุ 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา (หากไม่มี) 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถใช้ภาพถ่ายชุดนักเรียนได้ 3. อาคาร 5 ยังไม่เปิดรับสมัครเข้าพัก