Showing 31-36 of 36 results

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม โรงอาหารสมเด็จพระเทพฯ

May 15, 2020

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม โรงอาหารสมเด็จพระเทพฯ ติดต่อขอรับเอกสารใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๑๐ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาทำการ กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจ้งเพิ่มเติม วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๑๐ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๑๐ …

ประกาศ เรื่อง การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าเงินประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง

May 5, 2020

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ เรื่อง การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าเงินประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง

ประกวดออกแบบพื้นที่อาคาร KMITL CO – Working Space

ประกวดออกแบบพื้นที่อาคาร KMITL CO – Working Space

March 4, 2019

ประกวดออกแบบพื้นที่อาคาร KMITL CO – Working Space ? ✏️ส่งแบบ พร้อมระบุค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจริง โดยประมาณการตามราคาท้องตลาด ทั้งนี้จะต้องใช้งบประมาณไม่เกิน 1,000,000 บาท (รวมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของโครงการ) .. ?เกณฑ์การให้คะแนน (รวม100คะแนน) 1.แนวคิดการออกแบบ แรงบันดาลใจ 30 คะแนน 2.ความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ 15 คะแนน 3.พื้นที่การใช้สอยเหมาะสมกับการใช้งานจริง 15 คะแนน 4.รูปแบบคุ้มค่ากับราคาก่อสร้าง 40 คะแนน .. ?กำหนดการในการจัดกิจกรรม -เปิดรับส่งผลงาน 4-19 มีนาคม 2562 *หมายเหตุ การตัดสินผู้ชนะ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาดเท่านั้น

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว ประเภทก๋วยเตี๋ยวและข้าวแกง ณ โรงอาหารของสำนักหอสมุดกลาง

June 13, 2018

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว ประเภทก๋วยเตี๋ยวและข้าวแกง ณ โรงอาหารของสำนักหอสมุดกลาง