Showing 21-30 of 36 results

ประกาศ รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

July 1, 2020

ประกาศ รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ส่งใบสมัคร –> https://forms.gle/QH83khzxkt4nmXhp9 ใบสมัคร –>https://drive.google.com/file/d/1AjzjMnETYqNqPVypLzrgyrXEsEtTuEri/view?fbclid=IwAR0gTQijkYz7qT4tsjkWNkUjOIkP-501l-7jZjuTC2kuYThNpLFM0NLbewM หมายเหตุ 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา (หากไม่มี) 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถใช้ภาพถ่ายชุดนักเรียนได้ 3. อาคาร 5 ยังไม่เปิดรับสมัครเข้าพัก

สินค้ามาใหม่ล่าสุด สามารถมาซื้อได้ที่ สนง.บริหารทรัพย์สิน ชั้น 10 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

June 11, 2020

ประชาสัมพันธ์สำนักงานบริหารทรัพย์สิน มีสินค้ามาใหม่ล่าสุดมาจำหน่าย สามารถมาซื้อได้ที่ สนง.บริหารทรัพย์สิน ชั้น 10 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสื้อJacket สีเทา-ดำ ตัวล่ะ 900.-บาท กางเกงวอร์ม ตัวล่ะ 800.-บาท เสื้อคอวี 4 สี ตัวล่ะ 250.-บาท