Showing 11-20 of 36 results

ประกาศงดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท

August 22, 2020

ประกาศงดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท เวลา 8.30 นถึง 13.00 น ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เนื่องจากกิจกรรมครบรอบ 60 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดจำหน่ายของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้โดดเด่น

August 12, 2020

ขอเชิญมาทดลองสวมใส่ สัมผัสผลิตภัณฑ์ หลายแบบ อีกมากมายหลายชนิดด้วยตัวยตัวเองหรือซื้อเป็นของที่ระลึกให้กับคนที่เรารัก ได้ที่ ชั้น 10 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตึกกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แล้วพบกันน๊ะค๊ะ