Showing 11-15 of 15 results

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม โรงอาหารสมเด็จพระเทพฯ

May 15, 2020

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม โรงอาหารสมเด็จพระเทพฯ ติดต่อขอรับเอกสารใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๑๐ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาทำการ กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจ้งเพิ่มเติม วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๑๐ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๑๐ …

ประกาศ เรื่อง การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าเงินประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง

May 5, 2020

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ เรื่อง การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าเงินประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง