ประกาศ ผลการคัดเลือก งานประมูลร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารคาว – หวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศ ผลการคัดเลือก งานประมูลร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารคาว – หวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ๖ ร้านค้า ดังรายชื่อต่อไปนี้
📌ร้านค้าที่ ๑ ร้านก๋วยเตี๋ยว
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นายนพรัตน์ เทพวงศ์
📌ร้านค้าที่ ๒ ร้านอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นางอุบลกาญจน์ จำเขียน
📌ร้านค้าที่ ๓ ร้านอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง (อิสลาม)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นางสาวจิ๋ม มณีวงค์
📌ร้านค้าที่ ๔ ร้านขายอาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ฯลฯ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นางสาวนันทลี เพียรเจริญวงศ์
📌ร้านค้าที่ ๕ ร้านขายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นางสาวณัฐธยาน์ ปัญญาพรปิยะ
📌ร้านค้าที่ ๖ ร้านขายอาหารอีสาน เช่น ส้มตำ ไก่ย่าง ทอด ยำ ฯลฯ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นางภัณฑิลาภัทซ์ ศุภผล