กำหนดการคัดเลือกเกณฑ์คุณภาพ ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารคาว – หวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

กำหนดการคัดเลือกเกณฑ์คุณภาพ

ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารคาว – หวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

ณ  โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

                                               

 

สถาบันฯ  ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน ๒๙ ราย ตามประกาศ สถาบันฯ ลงวันที่

๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เข้ามาจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำการคัดเลือกเกณฑ์คุณภาพ  ณ  โรงอาหารเฟส ๓  ได้ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  จะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ประกอบอาหารขั้นต้น  เช่น หมักเนื้อสัตว์  น้ำซุปสำหรับก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ วัสดุ  และอุปกรณ์ เตาแก๊ส  หรือเตาไฟฟ้า  และอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้ามาเอง เพื่อนำมาประกอบอาหาร คุณภาพเดียวกับที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจำหน่ายจริง ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกณฑ์คุณภาพ  โดยเริ่มพิจารณาคัดเลือกตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  โรงอาหารเฟส ๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

 

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ร้านค้าที่ ๑       ร้านก๋วยเตี๋ยว  ประกอบอาหาร อย่างน้อย ๒ รายการ  ดังนี้

รายการที่ ๑  ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส

รายการที่ ๒  อาหารที่ทางร้านถนัด อย่างน้อย ๒ เมนู

แต่ละเมนู ทำขนาดปกติตามที่จำหน่ายจริงเมนูละ ๒ จาน

และทำจานใหญ่อีกจานสำหรับคณะกรรมการชิม จำนวน ๕๐  ท่าน

ร้านค้าที่ ๒       ร้านอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง  ประกอบอาหาร อย่างน้อย ๓ รายการ  ดังนี้

รายการที่ ๑  แกงเขียวหวานปลากราย

รายการที่ ๒  ผัดกะเพราหมูชิ้น

รายการที่ ๓  ข้าวผัดกุ้ง

แต่ละเมนู ทำขนาดปกติตามที่จำหน่ายจริงเมนูละ ๒ จาน

และทำจานใหญ่อีกจานสำหรับคณะกรรมการชิม จำนวน ๕๐  ท่าน

ร้านค้าที่ ๕       ร้านขายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ประกอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อย่างน้อย ๓ รายการ

ดังนี้

รายการที่ ๑  น้ำชงสำเร็จรูปของร้าน ประกอบด้วย น้ำกระเจี๊ยบ น้ำโอเลี้ยง และน้ำชานมเย็น จำหน่ายไม่เกินแก้วละ ๑๕ บาท

รายการที่ ๒  น้ำชงสด ประกอบด้วย กาแฟสดคาปูชิโน่ ชานมเย็น และโกโก้เย็น

รายการที่ ๓  เครื่องดื่มที่ทางร้านถนัด อย่างน้อย ๑ เมนู

รายการที่ ๔  อาหารว่างที่อย่างน้อย ๑ เมนู

–  อาหารว่างแต่ละเมนู ทำขนาดปกติตามที่จำหน่ายจริง เมนูละ ๒ ชุด

และสำหรับคณะกรรมการชิมจำนวน ๕๐ ท่าน

–  เครื่องดื่ม ให้ผู้ประกอบการให้เลือกทำรายการที่ ๑ และ รายการที่ ๒  อย่างน้อยอย่างละ ๑ รายการ  และผู้ประกอบการทุกรายจะต้องทำรายการที่  ๓   และรายการที่  ๔  ด้วย  ซึ่งแต่ละเมนูทำขนาดปกติตามที่จำหน่ายจริง

เมนูละ ๒ ชุด ทางผู้ประกอบการเตรียมแก้วแบ่ง  ขนาดไม่เกิน ๘ ออนซ์  สำหรับคณะกรรมการชิม  อีกไม่เกิน  ๘๐ แก้ว  พร้อมจัดทำติดป้ายราคาทุกเมนูให้คณะกรรมการรับทราบด้วย

 

 

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ร้านค้าที่ ๓       ร้านอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง (อิสลาม) ประกอบอาหาร อย่างน้อย ๓ รายการ

ดังนี้

รายการที่ ๑  ข้าวหมกไก่

รายการที่ ๒  ผัดพริกแกงเนื้อ

รายการที่ ๓  แกงมัสมั่นไก่

แต่ละเมนู ทำขนาดปกติตามที่จำหน่ายจริงเมนูละ ๒ จาน

และทำจานใหญ่อีกจานสำหรับคณะกรรมการชิม จำนวน ๕๐  ท่าน

ร้านค้าที่ ๔       ร้านขายอาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ฯลฯ  ประกอบอาหาร อย่างน้อย ๒ รายการ

ดังนี้

รายการที่ ๑  ข้าวมันไก่ หรือ ข้าวขาหมู (เลือก ๑ อย่าง)

รายการที่ ๒  อาหารที่ทางร้านถนัด อย่างน้อย ๑ เมนู

แต่ละเมนู ทำขนาดปกติตามที่จำหน่ายจริงเมนูละ ๒ จาน

และทำจานใหญ่อีกจานสำหรับคณะกรรมการชิม จำนวน ๕๐  ท่าน

ร้านค้าที่ ๖       ร้านขายอาหารอีสาน เช่น ส้มตำ ไก่ย่าง ทอด ยำ ฯลฯ  เลือกเมนูอาหาร อย่างน้อย ๔ รายการ

ประกอบด้วย

รายการที่ ๑  ส้มตำไทยปู

รายการที่ ๒  ส้มตำปูปลาร้า

รายการที่ ๒  น้ำตกหมู

รายการที่ ๓  ไก่ทอด หรือ ไก่ย่าง พร้อมน้ำจิ้ม

รายการที่ ๔  ข้าวเหนียวนึ่ง

แต่ละเมนู ทำขนาดปกติตามที่จำหน่ายจริงเมนูละ ๒ จาน

และทำจานใหญ่อีกจานสำหรับคณะกรรมการชิม จำนวน ๕๐  ท่าน

 

*** หมายเหตุ ***

๑. สถาบันเตรียมจัดเตรียมโต๊ะสำหรับประกอบอาหาร ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์คุณภาพ ร้านละ ๑ โต๊ะ

๒. รายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคณะกรรมการ พิจารณาตามความเหมาะสม

๓. อาหารที่จัดทำให้คณะกรรมการคัดเลือกเกณฑ์คุณภาพรับประทานต้องเป็นคุณภาพเดียวกับอาหารที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการนั้น จำหน่ายจริง หากสถาบันฯ พบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการ มีการจัดทำอาหารในวันคัดเลือก และจำหน่ายจริง คุณภาพต่างกัน สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกสัญญาของผู้ประกอบการรายนั้นทันที โดยผู้ประกอบการไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น