ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะประมูลร้านค้า ประเภทประกอบและจำหน่ายอาหาร