ประกาศ รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ส่งใบสมัคร –> https://forms.gle/QH83khzxkt4nmXhp9

ใบสมัคร –>https://drive.google.com/file/d/1AjzjMnETYqNqPVypLzrgyrXEsEtTuEri/view?fbclid=IwAR0gTQijkYz7qT4tsjkWNkUjOIkP-501l-7jZjuTC2kuYThNpLFM0NLbewM

หมายเหตุ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา (หากไม่มี)
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถใช้ภาพถ่ายชุดนักเรียนได้
3. อาคาร 5 ยังไม่เปิดรับสมัครเข้าพัก