ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว – หวาน และเครื่องดื่ม โรงอาหารสมเด็จพระเทพฯ