ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม โรงอาหารสมเด็จพระเทพฯ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม โรงอาหารสมเด็จพระเทพฯ

  • ติดต่อขอรับเอกสารใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๑๐ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาทำการ
  • กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจ้งเพิ่มเติม วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๑๐ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • ยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๑๐ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

SCAN QR CODE  เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือคลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารสมเด็จพระเทพฯ