ประกวดออกแบบพื้นที่อาคาร KMITL CO – Working Space

ประกวดออกแบบพื้นที่อาคาร KMITL CO – Working Space

ประกวดออกแบบพื้นที่อาคาร KMITL CO – Working Space ?

✏️ส่งแบบ พร้อมระบุค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจริง โดยประมาณการตามราคาท้องตลาด ทั้งนี้จะต้องใช้งบประมาณไม่เกิน 1,000,000 บาท (รวมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของโครงการ)
..
?เกณฑ์การให้คะแนน (รวม100คะแนน)
1.แนวคิดการออกแบบ แรงบันดาลใจ 30 คะแนน
2.ความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ 15 คะแนน
3.พื้นที่การใช้สอยเหมาะสมกับการใช้งานจริง 15 คะแนน
4.รูปแบบคุ้มค่ากับราคาก่อสร้าง 40 คะแนน
..
?กำหนดการในการจัดกิจกรรม
-เปิดรับส่งผลงาน 4-19 มีนาคม 2562

*หมายเหตุ การตัดสินผู้ชนะ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาดเท่านั้น