ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว จำนวน ๒ ร้าน ณ โรงอาหารอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหารคาว จำนวน ๒ ร้าน ณ โรงอาหารอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ